Avís legal 

 
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la  web
Thalassa.cat .així com  dels seus continguts tant en imatges, text, sofware dissenys, vídeo, o àudio; son de titularitat de RumboSur SL.
L'usuari única i exclusivament pot utilitzar el material que pertanyi a aquest portal, per el seu ús personal i privat, quedant per tant expressament prohibida la seva utilització per a finalitats comercials, la seva distribució, comunicació pública ,així com la seva modificació, alteració o recopilació.


RumboSur ofereix l'accés a tot tipus d'informacions i serveis, programes i dades en internet, que poden pertànyer a terceres persones de manera que RumboSur no es converteix en editor d'aquests continguts ni es fa responsable directa ni subsidiàriament de quantes reclamacions puguin derivar se de la qualitat, exactitud i fiabilitat dels mateixos.