thalassa - la televisión del mar

PESCA

Vídeos

El joc de la pesca

Pesca esportiva. Un sector que atreu molta gent i que avui està obligat a reconvertir-se per contribuir a la recuperació dels recursos marins.

A Catalunya la pesca recreativa al mar és una activitat tradicional de pes. S'ha estimat que cada any hi ha entre 10 i 15 mil embarcacions de pescadors recreatius que surten almenys un dia a gaudir de la pesca.
Avui veurem com estan creixent el nombre de pescadors recreatius que aposten per un canvi de mentalitat en el sector per contribuir a la recuperació dels recursos marins amb l'assumpció de pràctiques de pesca més responsables i col·laborant amb els centres científics de referència que estudien la pesca.

Enllaços relacionats

Descàrregues

0 COMENTARIS

Segueix-nos a...

Facebook Twitter

Bookmark and Share