thalassa - la televisión del mar

CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ

Articles

L'oceanografia al segle XXI i l'exploració de l'espai interior

L'oceanografia al segle XXI i l'exploració de l'espai interior

Els instruments d'exploració submarina han permès dur a terme els grans avanços en investigació marina del nostre segle.

Els oceans cobreixen el 71% de la superfície terrestre, i fins ara tan sols coneixem una part ínfima del sòl oceànic i del mar en general. Quantitat de descobriments ens esperen al mateix temps que es creen nous instruments d'exploració, com són els vehicles submergibles a gran profunditat que permetran explorar el "espai interior" en aquest segle.

La majoria dels més importants descobriments de l'oceanografia s'han produït els últims 50 anys. Se sap que mentre les roques i els sediments de la superfície de la terra s'han esborrat a causa del clima i a l'erosió; les roques i els sediments de fons marí suposen un arxiu d'informació perfectament conservat. Aquest ens permetrà desvetllar la història i els processos geològics de la terra.

Hem après que els oceans juguen un paper molt important a l'hora de determinar i modelar el clima i l'atmosfera del planeta. S'ha descobert orificis hidrotermals a les crestes de les dorsals mesoceàniques que alberguen comunitats de vida exòtics i ecosistemes que no ens podíem haver imaginat fins ara.

La calor que prové de l'interior de la terra, més que la del sol, fa possible aquestes formes de vida, que proporcionaran importants pistes sobre l'origen de la vida a la terra i la possibilitat de trobar vida en altres planetes.
 
En el futur, els oceanògrafs voldran anar més enllà i conèixer què hi ha i què passa al fons de l'oceà. Volen observar els processos dels oceans que canvien a través dels dies, setmanes, estacions, anys o dècades. Però és molt car i difícil de moment enviar vaixells d'investigació als mateixos llocs per repetir les mesures. De vegades la duresa del mar i el clima tempestuós fan impossible l'enviament de vaixells a determinats llocs del planeta en determinats moments.

L'oceanografia està entrant en una nova era d'exploració oceànica. Volen establir observatoris oceànics de llarga durada amb múltiples sensors i instruments per realitzar mesures contínues dels esdeveniments i propietats dels mars.

Les dades obtingudes en aquests observatoris s'enviarien a laboratoris establerts en la costa a través de cables submergits de fibra òptica o a través de cables units per boies capaces de transmetre via satèl·lit Una altra manera serà a través d'Internet.
 
Un vehicle especial: l’ABE

L'explorador ABE (Autonomous Benthic Explorer) és un vehicle submarí autònom desenvolupat pel Laboratori de Submergencia Profunda de l'Institut Woods Hole.

L’ABE s'ha utilitzat per crear alguns dels mapes més detallats i imatges del terrenys del sòl marí de la Dorsal Juan de Fuca i de l'Eminència del Pacífic Est durant els experiments de camp en els últims anys.

Els oceanògrafs usaran diferents tipus de vehicles teledirigits i vehicles submarins autònoms que poden "volar" en els oceans i sobre el sòl marí, prenent mesures.

Les dades poden ser presos quan el vehicle puja a la superfície, o quan el condueixen fins a un port submarí on es poden enviar les dades a la superfície.

També s'estan desenvolupant boies ancorades a milers de quilòmetres de la costa i altres instruments de flotació lliure que poden transmetre dades als científics per poder obtenir més mesurades de grans àrees de l'oceà durant períodes llargs de temps.

Enllaços relacionats

Descàrregues

0 COMENTARIS

Segueix-nos a...

Facebook Twitter

Bookmark and Share