thalassa - la televisión del mar

CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ

Articles

L'Expedició Challenger, els inicis de l'oceanografia.

L'Expedició Challenger, els inicis de l'oceanografia.

L'oceanografia moderna es va iniciar amb l'Expedició Challenger entre 1872 i 1876. Va ser la primera expedició organitzada específicament per recollir dades sobre una gran varietat d'aspectes marins, incloent temperatures oceàniques, química de l'aigua marina, els corrents, la vida marina, i la geologia del fons marí

Els oceans com a camp de batalla i el desenvolupament del sonar

El mar sempre ha tingut un paper molt important en les guerres. Els vaixells transportaven armes i subministraments, es bloquejaven els ports, s'assetjaven ciutats i s'atacaven vaixells enemics en el mar. Com tots els grans descobriments, el sonar es va desenvolupar gràcies a la investigació militar.

La perforació de l'oceà. Investigant el fons marí

Els oceanògrafs han pogut recollir sediments i mostres de roques del sòl marí des de l'Expedició Challenger. Però no tenien la tecnologia per permetre'ls per investigar molt profundament sota el sòl. La tecnologia del Segle XX va canviar aquesta situació.

L'oceanografia al segle XXI i l'exploració de l'espai interior

Els instruments d'exploració submarina han permès dur a terme els grans avanços en investigació marina del nostre segle.

La teoria de la deriva dels continents i de l'expansió del fons marí

Fins fa molt poc, els geòlegs pensaven que la superfície de la terra no havia canviat massa des de la formació del planeta fa 4,6 mil milions d'anys. Creien que els oceans i continents sempre havien estat com són ara. Un científic alemany, Alfred Wegener, va fer interessants descobriments que van donar la volta a aquesta teoria

Segueix-nos a...

Facebook Twitter

Bookmark and Share